На головну сторінку / Користувачам / Науковцям / Здобувачам наукових ступенів
четвер, 18.07.2024

Здобувачам наукових ступенів

Нормативні документи

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Зміни до наказу "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук"
Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій
Вимоги до опублікування наукових статей у фахових виданнях

Державні стандарти України (ДСТУ) до оформлення дисертаційних робіт

ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»
ДСТУ 6095:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікації» (ГОСТ 7.88-2003, МОD)
ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»
ГОСТ 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»
ДСТУ 7093:2009 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами» (ГОСТ 7.11-2004, МОD)
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»
ДСТУ ГОСТ 7.9:2009(ИСО 214-76) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования» (ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76), IDT)

Фахові видання

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Перелік електронних наукових фахових видань України
Перелік провідних рецензованих наукових журналів і видань, в яких повинні бути опубліковані основні наукові результати дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Росія)