На головну сторінку / Користувачам / Правила користування бібліотекою
субота, 02.12.2023

1. Загальні положення

1.1. Правила користування Бібліотекою Харківського економіко-правового університету розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", зі змінами та доповненнями затвердженого Постановою Верховної Ради України 16.03.2000р., Типових правил користування Бібліотекою вищого навчального закладу освіти Міністерства освіти України, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 321 від 31.08.98 р. та «Примірному положенню про бібліотеку вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації», затвердженому Наказом Міністерством освіти і науки України № 641 від 06.08.2004 р.

1.2. Правила користування Бібліотекою ХЕПУ (далі Правила) регламентують загальний порядок організації обслуговування читачів Бібліотеки, права і обов'язки Бібліотеки і читача, відповідальність читача за порушення Правил.

1.3. Зміни і доповнення до Правил затверджуються Президентом ХЕПУ

1.4. Бібліотека є науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом університету і забезпечує творами друку та іншими інформаційними документами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

1.5. Фонди Бібліотеки університету є складовою частиною загальнодержавної та довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

1.6. Користування Бібліотекою університету безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 року № 534 та Наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27 жовтня 1997 року № 383 (239) 131. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується керівником вищого навчального закладу.

1.7. Бібліотека працює в режимі комп'ютеризації основних технологічних процесів. Оформлення книговидачі і прийому літератури здійснюється електронним засобом. Бібліотека і читач визнають достовірність інформації про одержані, продовжені і повернені видання, що міститься в електронному формулярі читача.

1.8. При збої в роботі відповідних автоматизованих процесів, обслуговування читачів припиняється до усунення причин.

2. Права та обов'язки читачів. Умови запису в Бібліотеку та порядок користування бібліотечними фондами

2.1. Студенти, наукові і науково-педагогічні працівники і інші особи, що навчаються або працюють в ХЕПУ, мають право безкоштовно за встановленими Бібліотекою термінами користуватися основними видами бібліотечно-інформаційних послуг:

 • одержувати повну інформацію про склад фонду і нові надходження через систему каталогів і картотек та інші форми бібліотечного інформування;
 • одержувати вільний доступ до локальних і мережних інформаційних ресурсів Бібліотеки, а також до інформаційного сервісу Інтернет;
 • одержувати з бібліотечного фонду в тимчасове користування будь-які видання, неопубліковані документи, у тому числі на нетрадиційних носіях, в обслуговуючих підрозділах бібліотеки;
 • одержувати довідково-консультаційну і практичну допомогу в пошуку і виборі видань, документів і інформації, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • одержувати видання, що відсутні у фонді бібліотеки, по міжбібліотечному абонементу (МБА) і засобами електронної доставки (ЕДД);
 • продовжувати термін користування літературою в установленому порядку;
 • використовувати комп'ютерну і іншу техніку, призначену для читачів Бібліотеки;
 • брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що проводить Бібліотека.

 

2.2. Викладачі і співробітники, що працюють в ХЕПУ на умовах погодинної оплати, за сумісництвом або за трудовою угодою, а також усі сторонні вузу особи мають право користуватися тільки читальними залами Бібліотеки. Бібліотечне обслуговування різних підприємств і організацій здійснюється на договірній основі.

2.3. Всі категорії читачів мають право вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Бібліотеки.

2.4. Читачі мають право звернутися до співробітників Бібліотеки за роз'ясненням даних Правил.

2.5. Для запису в Бібліотеку університету читачі повинні:

 • студенти, викладачі і співробітники університету - пред'явити паспорт і перепустку до університету; інші особи – паспорт та договір на обслуговування або гарантійний лист від керівництва установи де вони навчаються або працюють;
 • уважно ознайомитися з Правилами користування Бібліотекою.

 

2.6. На підставі поданих документів заповнюється читацький формуляр. Читач зобов'язаний засвідчити підписом на формулярі ознайомлення з Правилами користування Бібліотекою і зобов'язанням їх виконувати.

2.7. Відомості про читача вносяться у Базу даних читачів Бібліотеки, кожному читачеві також відкривається електронний читацький формуляр та привласнюється особистий ідентифікатор.

2.8. Для студентів, викладачів та співробітників університету особистим ідентифікатором є штрих-код на перепустці в університет. Перепустка є єдиним документом, який надає право користування всіма фондами і інформаційними ресурсами Бібліотеки.

2.9. Передавати перепустку іншим особам заборонено. Втрата перепустки не знімає відповідальності читачів за всю отриману ними літературу.

2.10. Читачі зобов'язані:

 • дбайливо ставиться до книг, творів друку і інших матеріалів, одержаних з фонду Бібліотеки, не робити в них поміток, не виривати і не загинати сторінок, не псувати етикетки з штрих-кодом документа;
 • дбайливо відноситися до приміщень Бібліотеки, меблів і устаткування, встановленого в ній;
 • повертати матеріали, одержані з фонду у встановлений Бібліотекою термін;
 • щорічно студентам - до 15 липня, співробітникам – на час літньої відпустки, повернути всю отриману ними літературу;
 • на початку кожного навчального року перереєструватись, пред'явивши всю літературу, що є на руках та подовжити (при потребі) термін користування нею. Читачі, що не пройшли перереєстрацію, бібліотекою не обслуговуються;
 • після закінчення вузу до отримання диплому чи у разі звільнення з університету читачі не пізніше ніж за 7 днів зобов’язані повернути до Бібліотеки всі отримані ними видання і підписати обхідний лист;
 • не виносити з приміщень Бібліотеки книги і інші матеріали, якщо вони не записані в електронному читацькому формулярі або інших облікових документах;
 • не виймати картки з каталогів і картотек;
 • не порушувати розстановку книг у фонді відкритого доступу;
 • при виявленні ознак некоректної роботи апаратного і програмного забезпечення, зараження комп'ютерів вірусами, зміни системних настройок, тощо негайно повідомляти чергового співробітника бібліотеки;
 • повідомляти в Бібліотеку про зміну прізвища, місця проживання, контактного телефону;
 • дотримувати тишу, підтримувати чистоту і порядок в читальних залах і інших приміщеннях Бібліотеки. Категорично забороняється палити, вживати їжу і напої, користуватися мобільним зв'язком.

 

2.11. Для одержання літератури читач надає перепустку до університету, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується у книжковому формулярі за кожний одержаний примірник, або на протоколі видачі.

Примітка: книжковий формуляр та протокол видачі засвідчують факт та дату видачі літератури. Повернення літератури засвідчуються підписом бібліотекаря у протоколі видачі та фіксується у електронному читацькому формулярі.

2.12. При отриманні книг та інших матеріалів читач повинен ретельно переглянути видання і у разі виявлення будь яких дефектів повідомити про це чергового бібліотекаря, інакше відповідальність за псування книг несе читач, що користувався виданням останнім.

2.13. Правилами визначені наступні терміни та порядок використання бібліотечних фондів:

 • студентам:
  • підручники і навчальні посібники видаються на 1 семестр в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам;
  • наукова і інша література видається у кількості до 10 примірників на 15 днів;
 • викладачі і співробітники мають право користуватися друкарськими виданнями протягом навчального року (1 вересня – 15 липня) з обов'язковою перереєстрацією в термін до 1 вересня;
 • незалежно від категорії читачів видання підвищеного попиту видаються на термін до 10 днів, цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також єдині примірники, видання на електронних носіях та матеріали, що надійшли по МБА видаються лише в читальних залах.

 

2.14. Неопубліковані матеріали, література обмеженого користування видаються в установленому порядку. Обмеження доступу до бібліотечних фондів допускається у випадках, передбачених законодавством України.

2.15. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.

2.16. Читачі не мають права використовувати одержану в бібліотеці інформацію в комерційних цілях

3. Зобов'язання бібліотеки по обслуговуванню читачів

3.1. Бібліотека обслуговує читачів відповідно до Правил користування.

3.2. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної роботи університету.

3.3. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.4. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування читачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

3.5. Створює і веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи вузу, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує і проводить бібліографічні огляди, заняття з основ інформаційної культури тощо.

3.6. Організовує книжкові виставки, дні інформації, дні кафедр, а також конференції, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.

3.7. Організовує диференційне обслуговування читачів на абонементі, в читальних залах.

3.8. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.9. Надає допомогу при доборі необхідних матеріалів шляхом надання доступу до бібліотечних каталогів, картотек, науково-допоміжних та рекомендаційних покажчиків, необхідної комп'ютерної техніки, а також усних консультацій і таке інше.

3.10. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

3.11. Надає читачам широку інформацію про власні інформаційні ресурси, забезпечує доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.

3.12. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.

3.13. Розширює можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА/ЕДД, внутрішнього книгообміну, національної та міжнародної інформаційних мереж.

3.14. Проводить серед читачів роботу по поширенню знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо. Організовує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом, проводить індивідуальні бесіди, консультації та ін.

3.15. Забезпечує інформування читачів про всі види бібліотечних послуг.

3.16. Надає читачам методичну і практичну допомогу по укладанню і впорядкуванню власних бібліотек, колекцій книг та інших документів.

3.17. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

3.18. Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення отриманих раніше, строк користування якими закінчився.

3.19. Через 15 днів після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку і матеріалами бібліотекар нагадує читачам поштою чи по телефону про необхідність повернення літератури у визначений термін. Якщо читач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.

4. Відповідальність читачів

4.1. За порушення Правил до читача можуть бути застосовані заходи дисциплінарної і матеріальної відповідальності, передбачені чинним законодавством України, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку ХЕПУ, а також цими Правилами.

4.2. До читачів, які навчаються в університеті можуть бути застосовані наступні заходи дисциплінарного стягнення - зауваження, догана, відрахування; до читачів-працівників ХЕПУ - зауваження, догана. Дисциплінарні стягнення можуть супроводжуватися позбавленням права користування окремим підрозділом бібліотеки або Бібліотекою в цілому відповідно до пп. 4.3-4.9. цих Правил.

4.2.1. До вживання дисциплінарного стягнення з порушника Правил повинні зажадатися пояснення у письмовій формі. Відмова дати пояснення не може служити перешкодою для вживання дисциплінарного стягнення. У разі відмови порушника дати пояснення за фактом провини у встановленій формі черговим бібліотекарем Відділу обслуговування Бібліотеки або співробітником Служби охорони університету складається відповідний акт.

4.2.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням провини, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи перебування у відпустці, на канікулах. Дисциплінарне стягнення не може бути застосовано пізніше за шість місяців з дня здійснення провини.

4.2.3. Дисциплінарні стягнення накладаються наказом керівника ХЕПУ, що відповідає за координацію діяльності Бібліотеки, за поданням Директора бібліотеки. До наказу повинні бути прикладені акти, довідки, пояснювальні записки, підтверджуючі факт правопорушення і вину читача Бібліотеки.

4.3. За порушення тиші і порядку, а також порушення правил поведінки в приміщеннях Бібліотеки, встановлених п.2.10, читачі негайно віддаляються з Бібліотеки співробітниками Служби охорони. Порушник може бути позбавлений права користування окремим підрозділом бібліотеки або Бібліотекою в цілому терміном до одного місяця. Вживання даної санкції оформлюється розпорядженням Директора бібліотеки і затверджується керівником ХЕПУ, що відповідає за координацію діяльності Бібліотеки.

4.4. При втраті видань з фонду бібліотеки читачі зобов'язані замінити її такими або визнаними Бібліотекою рівноцінними виданнями. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

4.5. До читачів, що працювали в комп'ютерній мережі Бібліотеки під чужим паролем і ім'ям користувача; що вчинив дії по внесенню в систему, локальну мережу, апаратне або програмне забезпечення порушень, що призвели до непрацездатність хоча б одного комп'ютера від півгодини до доби, застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження з позбавленням права користування Бібліотекою терміном на шість місяців.

4.6. Читачі, що не повернули літературу до одному з підрозділів Бібліотеки за встановленими, згідно п. 2.13 термінами, позбавляються права користування всіма підрозділами Бібліотеки до дати ліквідації заборгованості (повернення затриманої літератури). Факт порушення фіксується у читацькому формулярі та засвідчується підписом читача. При повторному порушенні термінів повернення літератури у фонд читач позбавляється права користування Бібліотекою на кількість днів, рівну кількості днів затримки літератури.

4.7. За несанкціоноване винесення будь яких матеріалів з приміщення Бібліотеки або використовування чужої перепустки порушник може бути позбавлений права користування Бібліотекою на термін від 1 місяця до 1 року з оголошенням догани по університету.

4.8. При повторному несанкціонованому винесенні матеріалів з приміщення Бібліотеки порушник може бути відрахований або звільнений з Університету як за грубе порушення Правил користування бібліотекою ХЕПУ.

4.9. За систематичні порушення Правил користування бібліотекою адміністрація Бібліотеки може виключити винних з числа читачів Бібліотеки без права поновлення.