На головну сторінку / Користувачам / Викладачам / Провідні видавництва
субота, 02.12.2023


Видавництво Право
Видавництво Алерта
Портал української книги UABooks.info
Видавництво Знання
Видавництво Юрінком Інтер

Провідні видавництва України

Академвидав

видання посібників та підручників для різних спеціальностей вищої школи, довідкової та наукової літературі

Алерта

видання юридичної та економічної літератури для вищих навчальних закладів

Астролябія

Видання книг з філософії, психології, політичних наук, економіки і права

Знання

видання підручників, навчальних посібників і практикумів для вузів і загальноосвітніх шкіл

Інжек

навчальна і наукова література економічного, юридичного, комп'ютерного профілів

Либідь

навчальна, довідкова та наукова література з філософії, філології, психології, історії

Ліра–К

видавництво художньої літератури, наукових книг, підручників та посібників для ВУЗів.

Літопис

видання наукової літератури з культури, філософії, історії, філології, економіки, а також перекладної літератури гуманітарного, природничого напрямків.

Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ

видання літератури з економіки, менеджменту, педагогіки, права

Наукова думка

випуск фундаментальних та узагальнюючих наукових монографій українських учених; історико-культурна спадщина; видання літератури, розрахованої на широке коло читачів

Основа

видає та розповсюджує нормативну літературу з питань охорони праці, пожежної безпеки, надзвичайних ситуацій

Право

підготовка та видання наукової, навчальної, довідкової літератури з правової тематики

Університетська книга

видання навчальної та наукової літератури

Центр навчальної літератури

видання різнопланової навчальної та довідкової літератури

Юрінком інтер

видання літератури правничої спрямованості