На головну сторінку / Ресурси бібліотеки / Передплатні видання
четвер, 18.07.2024

Передплатні видання

Видання, що передплачуються у поточному році, знаходяться у вільному доступі в загальному читальному залі та інформаційно-бібліографічному відділі бібліотеки. Видання отримані бібліотекою за передплатою у попередні роки зберігаються у спеціалізованому книгосховищі та надаються користувачам за попереднім замовленням.

Повну інформацію щодо наявності у фонді періодичних видань за роками та окремими випусками (номерами) можна отримати звернувшись до бази даних Електронного каталогу.


Передплата періодичних видань на І півріччя 2017 року

Україна

Назва видання

Вид

Засновник

* ** Актуальні проблеми економікинауковий економічний журналНаціональна академія управління
* Вища школанауково-практичний журналМіністерство освіти і науки України
* Вісник Національної академії правових наук Українизбірник наукових працьПрезидія Національної академії правових наук України, Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»
Времягазета ЧАО «Время»
* Держава і правозбірник наукових працьІнститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
* Підприємництво, господарство і правонауково-практичний господарсько- правовий журналНауково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, ТОВ «Гарантія»
* ** Право Українизагальнонаціональний науково-практичний юридичний журналНаціональна академія правових наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
* Теорія і практика інтелектуальної власностінауково-практичний журналНауково-дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України
* Фінанси Українинауково-теоретичний та інформаційно-практичний журналМіністерство фінансів України
* ** Часопис Київського університету праваукраїнський науково-теоретичний часописІнститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Київський університет права НАН України
* ** Юридична науканауковий юридичний журналЗакрите акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Національна академія управління»
* Юридична Українанауковий журнал Київський регіональний центр Академії правових наук України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва

* Видання включене до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

** Видання зареєстровано у міжнародних наукометричних каталогах та базах даних