На головну сторінку / Ресурси бібліотеки / Фонди і каталоги
четвер, 18.07.2024

Фонди і каталоги

Фонди бібліотеки

Бібліотечний фонд - стратегічний ресурс розвитку університету, основа багатогранної роботи університетської бібліотеки, загальнодоступне і універсальне за змістом джерело інформації.

Бібліотечний фонд формується відповідно до профілю університету та згідно з інформаційними потребами усіх категорій користувачів.

За видами видань фонд включає монографії, наукові видання, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, підручники, навчально-методичні матеріали, енциклопедичні та довідкові видання, бібліографічні покажчики, тощо.

За змістовим складом фонд бібліотеки містить друковані та електронні видання з суспільно-політичних та економічних, юридичних, гуманітарних галузей знань.

Всі види наявних у фонді документів відображено в Електронному каталозі та у системі традиційних каталогів бібліотеки.

Система каталогів

Алфавітний каталог - має карткову форму та відображає видання з усіх галузей знань, які є наявними у фонді бібліотеки.

Картки розташовані в алфавіті прізвищ авторів і назв видань, незалежно від їх змісту, та розмішуються за першим словом опису (автор або перше слово назви). У разі збігу перших слів – за другим словом, третім і т.д. Якщо автори мають однакові прізвища – за алфавітом ініціалів. Скорочена форма слова (абревіатура) розглядається як окреме слово. Картки видань іноземними мовами розташовані за латинським алфавітом.

При пошуку у алфавітному каталозі треба звернути увагу, що якщо книгу написали 1 – 3 автори – вона описується за прізвищем першого автора, якщо більше 3 – за назвою.

За алфавітним каталогом можливо встановити наявність у фонді видання, прізвище автора або назва якого відомі; уточнити вихідні дані та кількість перевидань окремої книги, тощо.

Каталог ведеться з 1998 р. У 2006 р. алфавітний каталог було законсервовано.

Систематичний каталог - розкриває фонд бібліотеки в певному логічному порядку. Залежно від змісту видань, картки з описом групуються за певними галузями знань згідно з прийнятими в бібліотеці класифікаційними схемами ББК - для суспільних та гуманітарних наук. Кожна галузь науки в свою чергу поділяється на більш дрібні розділи і підрозділи.

Для полегшення користування систематичним каталогом є алфавітно-предметний покажчик (АПУ), де в алфавіті понять (предметів) розташовані картки, на яких проти найменувань поняття (предмета) наведено індекс класифікаційної схеми систематичного каталогу.

Каталог ведеться з 1998 р.

Алфавітний та систематичний каталоги розташовані у Залі каталогів бібліотеки.

 

Електронний каталог – розкриває склад та зміст бібліотечних фондів друкованих та електронних документів, періодичних видань і служить для забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки та реалізації багатоаспектного інформаційного пошуку за різними елементами бібліографічного опису.

Починаючи з 2006 р. база даних Електронного каталогу містить відомості виключно про всі видання які входять до складу фондів бібліотеки. В єдиній базі даних Електронного каталогу ведеться аналітичний розпис статей з періодичних видань.

Інтернет версія каталогу оновлюється в режимі он-лайн. Документ стає доступний користувачу з моменту набуття їм статусу «оброблений», тобто до каталогу внесені всі необхідні для пошуку та використання атрибути документ, а що надійшов до бібліотеки.