середа, 22.05.2024

Наукові записки

Харківського економіко-правового університету

№ 1 - 2004

ЗМІСТ

ПРАВО

Сучасні проблеми кримінально-правової науки

Кваліфікація злочинів: поняття і види
Андрушко П.П.
с. 5 – 14

Проблемы теоретического моделирования уголовного законодательства
Архипцев Н.И.
с. 15 – 21

Відповідальність посадової особи за підробку документів: порівняльний аналіз кримінальних кодексів України і Росії
Басова Т.Б.
с. 22 – 26

Про підстави кримінальної відповідальності за КК РФ і України
Благов Є.В.
с. 27 – 29

До питання про поняття об'єкта злочину в сучасній науці кримінального права
Грищук В.К., Ортинський В.Л.
с. 30 – 37

Злочини проти прав і свобод особистості в системі злочинів міжнародного характеру
Іногамова-Хегай Л.В.
с. 38 – 46

Кримінально-правова доктрина України (проблеми розвитку)
Костенко О.М.
с. 47 – 51

Про конструкції складу злочинів в кримінальному праві
Кругликов Л.Л.
с. 52 – 55

Новий погляд на предмет та метод кримінального права
Куц В.М.
с. 56 – 64

Теоретичне визначення поняття організованої злочинності
Куц В.М., Лизогуб Б.В.
с. 65 – 78

Російсько-грузинська контрабанда – досвід сумісних міжнародних досліджень
Лопашенко Н.О.
с. 79 – 88

Завдання кримінально-правової науки в сфері протидії злочинам проти порядку здійснення економічної діяльності і цивільного обігу
Лукашов А.І.
с. 89 – 93

Сучасні підходи до змін кримінального закону (на прикладі КК України)
Мельник Н.І.
с. 94 – 100

Принцип «подвійної кримінальності» і його застосування у справах транскордонних злочинів
Навроцький В.А.
с. 101 – 109

Недоторканість особистого життя як складова інформаційної безпеки людини
Орлов П.І.
с. 110 – 115

Про обов'язкову силу роз'яснень Пленуму Верховного суду РФ
Рарог О.І.
с. 116 – 121

Законодавчі ініціативи і кримінальний закон
Хавронюк М.
с. 122 – 127

Місце скоєння злочину міжнародного характеру і його кримінально-правове значення
Юртаєва К.В.
с. 128 – 133

ЕКОНОМІКА

Факторний аналіз витрат і управління фінансовими результатами діяльності підприємства
Бочарніков А.П.
с. 134 – 142

Формування і розвиток системи економічної безпеки України
Духов В.Є.
с. 143 – 151

Законодавчі аспекти санації
Ступницький А.В., Берест М.М.
с. 152 – 157

СОЦІАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Початок і фінал кар'єри першої хвилі чекістської верхівки України: соціально-статистичний аналіз
Золотарьов В.А., Рущенко І.П.
с. 158 – 169

Философия права в немецкой классике
Шкода В.В.
с. 170 – 186

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

Право и политика в поисках баланса (XXI Всемирный конгресс Международной ассоциации философии права и социальной философии)
Максимов С.И.
с. 187 – 197