четвер, 20.06.2024

Наукові записки

Харківського економіко-правового університету

№ 1 (2) - 2005

ЗМІСТ

ПРАВО

Сучасні проблеми кримінально-правової науки

Мирова угода та можливість її примусового виконання
Бортнік О.Г.
с. 3 – 10

Деякі питання характеристики особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи
Сліпченко С.О.
с. 11 – 17

Поняття кінематографічного твору як об’єкта авторського права
Бурлаков С.Ю.
с. 18 – 29

Поняття правочину та його ознаки за цивільним законодавством України
Дьяченко А.В.
с. 30 – 43

Правовое регулирование научно-технического прогресса в современных условиях
Запорожец А.М.
с. 44 – 63

Стандарти Європейського Союзу в сфері цивільного судочинства і проблема доступу до правосуддя
Кройтор В.А., Степаненко Т.В.
с. 64 – 76

Обставини, що обумовлюють необхідність виконання заповіту, його ґенеза та мета
Кухарєв О.Є.
с. 77 – 86

Щодо деяких проблем існування кредитних спілок в Україні
Лотох О.М.
с. 87 – 93

Класифікація суб’єктів житлових правовідносин
Мічурін Є.О.
с. 94 – 98

Соціальна та кримінологічна зумовленість криміналізації торгівлі людьми
Орлеан А.М.
с. 99 – 108

Чи є прецедентами рішення вищих судових інстанцій України?
Соколов А.О.
с. 109 – 115

Питання співвідношення інституту забезпечення позову в цивільному процесуальному праві України і виконавчого провадження
Степанець Р.П.
с. 116 – 121

Правознавство як дієва наука
Нойманн Ульфрід
с. 122 – 126

Права дітей у філософсько-правовій системі Гегеля
Лосурдо Доменіко
с. 127 – 131

ЕКОНОМІКА

Система оцінки і управління дебіторською заборгованістю
Бочарніков А.П., Бочарнікова Я.А.
с. 132 – 138

Економіко-правові чинники в системі детермінант економічної безпеки держави
Дарнопих Г.Ю., Халін В.П.
с. 139 – 153

Системотворчий чинник економічної безпеки держави
Духов В.Є.
с. 154 – 159

Ринок і освіта: сучасний погляд на управління ВНЗ
Михайлова Т.А.
с. 160 – 165

Функционирование механизмов банкротства в Украине
Ступницкий А.В., Берест М.Н.
с. 166 – 170

КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ, КОНГРЕСИ

Християн Томазій (1655-1728) як новатор сучасної правової культури та освіти юристів
Абашнік В.О.
с. 171 – 176