четвер, 20.06.2024

Наукові записки

Харківського економіко-правового університету

№ 2 (3) - 2005

ЗМІСТ

ПРАВО

Сучасні проблеми конституційного права

Европейский опыт использования “статистических” регионов и возможность его применения в Украине
Архиереев С.И.
с. 3 – 9

Конституционно-правовое регулирование права граждан на достаточный жизненный уровень
Гладких В.И.
с. 10 – 18

Інституційний статус та особливості конституційно-правових норм в галузі екологічного права
Волятицька Н.Л.
с. 19 – 35

Незалежність і законність як правові гарантії діяльності державних органів контролю за виконанням бюджету
Зубенко Г.В.
с. 36 – 43

Законодавча ініціатива як стадія законодавчого процесу: проблеми теорії та практики
Перерва Ю.М.
с. 44 – 52

Актуальні проблеми забезпечення конституційного права особи на недоторканність приватного життя під час її перебування на робочому місці
Серьогін В.О.
с. 53 – 64

Соціальна цінність Конституції України на трансформаційному етапі розвитку держави і суспільства
Тодика Ю.М.
с. 65 – 75

Конституційне право у правознавчих та філософсько-правових студіях ФРН

Интерпретация конституции как конкретизация
Хессе Конрад
с. 76 – 84

Конституция: слепость законов
Изензее Йозеф
с. 85 – 93

Сущность конституции и Основного закона
Циппелиус Рейнгольд
с. 94 – 99

Конституційні права і свободи та деякі проблеми цивільного та кримінального права

Множинність злочинів як обставина, що впливає на вибір міри покарання судом
Сахарук Т.В., Смелік В.Б.
с. 100 – 108

Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна виконавцем заповіту та нотаріусом
Кухарєв О.Є.
с. 109 – 116

ЕКОНОМІКА

Конкурентная среда предприятий: международный аспект
Архиереев С.И., Дяченко Т.А.
с. 117 – 122

Трансформационное влияние международных экономических институтов на развитие институциональных систем
Решетило В.П.
с. 123 – 133

Теоретический обзор международных моделей рынка труда
Борюшкина О.В.
с. 134 – 139

ГУМАНІТАРИСТИКА

Информационное обеспечение процесса формирования новой системы образования
Орлов П.И.
с. 140 – 150

Электронная библиотека ВУЗа как ресурсная база единой информационной образовательной среды
Гальченко Т.В.
с. 151 – 167

Диагностика знаний студентов с помощью компьютерных технологий
Тимченко И.Е., Духов В.Е.
с. 168 – 179

КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ, КОНГРЕСИ

Нові еліти для України. Освіта, демократія, громадянське суспільство
Абашнік В.О.
с. 180 – 184

Столиці країн Центральної та Східної Європи як політичні і культурні центри
Абашнік В.О.
с. 185 – 190