середа, 24.04.2024

Наукові записки

Харківського економіко-правового університету

№ 1 (4) - 2006

ЗМІСТ

ПРАВО

Функції управління в сфері протидії злочинності: контроль та оцінка ефективності діяльності правоохоронних органів
Давиденко Л.М., Давиденко М.Л.
с. 5 – 10

Новый подход к понятию объекта контрабанды
Бражников Г.М.
с. 11 – 25

Спрощені технології - один із напрямків підвищення стійкості функціонування об'єктів господарської діяльності в надзвичайних ситуаціях  
Кузніченко О.М.
с. 26 – 30

Методика дослідчої перевірки первинної інформації про економічні злочини: завдання, межі та методи
Корж В.П.
с. 31 – 41

Актуальні питання удосконалення процесуального статусу потерпілого на досудовому слідстві (за проектом КПК)
Півненко В.П. 
с. 42 – 48

Загальна характеристика фауністичного законодавства України
Суржан Д.А.
с. 49 – 56

Актуальні проблеми імплементації міжнародного гуманітарного права в національне законодавство України
Дяченко В.І.
с. 57 – 68

Кримінологічне визначення властивостей насильницької злочинності у сфері сімейно-побутових відносин
Мілованов С.Б.
C. 69 – 76

ЕКОНОМІКА

Вплив великих хвиль на сучасний розвиток вітчизняної економіки та на рівень ефективності економічної політики
Лелюк Ю.М., Тимченко І.Є.
с. 77 – 82

Бухгалтерский и налоговый методы учета операций по строительным контрактам: содержание и особенности
Бочарников А.П., Столярова А.Р
с. 83 – 88

Економічний терор як явище сучасного господарського життя суспільства
Духов В.Є., Тимченко І.Є.
с. 89 – 97

Использование системы относительных статистических показателей в финансовом анализе
Ступницкий А.В.
с. 98 – 103

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Формування іміджу закладу освіти як певна система стратегічних дій
Чорновол-Ткаченко Р.І.
с. 104 – 110

Сучасний кінодискурс: специфіка та особливості категоріального потенціалу
Звєрєва О.Г.
с. 111 – 115

Інформаційне суспільство та його вплив на процес розвитку особистості
Петров О.О.
с. 116 – 120

Норми та цінності у взаєморозумінні між Східною та Західною Європою: міжнародний досвід
Абашнiк В.О.
с. 121 – 124

Проблема віри та знання у німецькій класичній філософії
Абашнiк В.О.
с. 125 – 130