четвер, 20.06.2024

Наукові записки

Харківського економіко-правового університету

№ 1 (5) - 2007

ЗМІСТ

ПРАВО

Трудове право України в контексті розвитку громадянського суспільства
Венедіктов В.С.
с. 5 – 9

Відшкодування державою майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину: питання законодавства та практики
Горба В.В.
с. 10 – 13

Службова злочинність як загроза національній економічній безпеці держави
Дарнопих Г.Ю., Мамедов А.І-О.
с. 14 – 24

Судебно-психиатрическая оценка преступлений, совершаемых в состоянии дисфории
Дишлевой А.Ю.
с. 25 – 32

Характеристика кримінальних функцій членів організованих злочинних утворювань корисливо-
господарської спрямованості
Корж В.П.
с. 33 – 40

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на об'єктах господарської діяльності
Кузніченко О.М.
с. 41 – 43

Кримінальна відповідальність за бандитизм (історико-правовий аспект)
Машков В.М.
с. 44 – 52

Характеристика правового режиму технології
Погуляєв С.Ю.
с. 53 – 60

Новые подходы к правовому регулированию договорных отношений
Таланов Ю.Н.
с. 61 – 67

Правова регламентація конфіскації коштів і майна, одержаних злочинним шляхом
Халін О.В.
с. 68 – 71

ЕКОНОМІКА

Особенности формирования предпринимательской среды в Украине
Бережной Е.Б.
с. 72 – 77

Методика проведения аудиторской проверки строительных контрактов
Бочарников А.П., Столярова А.Р.
с. 78 – 90

Експертні системи для обгрунтування продуктових інновацій
Лошакова С.Є.
с. 91 – 100

Малий бізнес в Україні: суть, правове регулювання та вплив держави на його розвиток
Халін А.П.
с. 101 – 106

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Християн Вольф та Європейське Просвітництво
Абашнік В.О.
с. 107 – 110

Основи змісту функцій планування розвитку закладу освіти
Чорновол-Ткаченко Р.І.
с. 111 – 118

Засоби реалізації міжтекстових відносин і методика моделювання концепту прецедентного тексту
Чорновол-Ткаченко Р.С.
с. 119 – 130