середа, 22.05.2024

Наукові записки

Харківського економіко-правового університету

№ 1 (6) - 2008

ЗМІСТ

ПРАВО

Сучасні підходи до теоретичних та практичних питань розгляду трудових спорів в судах
Венедіктов В.с.
с. 5 – 12

Деякі питання участі законних представників неповнолітнього на стадіях порушення кримінальної справи та досудового розслідування
Голубов А.Є.
с. 13 – 18

Правовий захист та охорона трудових прав працівників
Іншин М.І.
с. 19 – 24

До визначення місця права на пенсійне забезпечення в системі прав людини
Колотік А.С.
с. 25 – 35

Уточнення термінології, яка використовується під час забезпечення законності і дисципліни в ОВС
Музичук О.М.
с. 36 – 42

Правове регулювання страйку: шляхи вдосконалення
Мельник К.Ю.
с. 43 – 49

Безробіття: його форми та види
Попов С.В.
с. 50 – 56

До питань розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій
Салівон Г.І.
с. 57 – 68

Роль договору в механізмі правового регулювання суспільних відносин в сфері приватного права
Сібільов М.М.
с. 69 – 77

Уголовно-правовая охрана прав  на результаты интеллектуальной деятельности  в правоприменительной практике  и доктрине уголовного права  Российской Федерации и Украины
Харченко В.Б.
с. 78 – 87

ЕКОНОМІКА

Стратегический контроллинг как инструмент диагностики банкротства
Бочарников А.П.
с. 88 – 93

Бенчмаркинговый проект компании и методические аспекты его внедрения
Бочарникова Я.А.
с. 94 – 98

Вплив бренда на ефективність  комунікаційної політики підприємства
Борзенко В.І., П´ятак Т.В.
с. 99 – 104

Особливості  методологічного підходу до управління беззбитковістю підприємства з багатопродуктовим виробництвом
Столярова А.Р.
с. 105 – 111

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Виклики суспільних трансформацій, або "часи невпевненості"
Абашнік В.О.
с. 112 – 125

Синтаксичні засоби виразності у дискурсі сіблінгів
Звєрєва О.Г.
с. 126 – 130

КЛАСИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

Чи є специфічна "юридична "логіка?
Кельзен Ганс
с. 131 – 138