середа, 22.05.2024

Наукові записки

Харківського економіко-правового університету

№ 1 (7) - 2009

ЗМІСТ

ПРАВО

Правові основи закріплення трудових прав в Україні
Андріїв В.М.
с. 5 – 12

Юридична природа трудового договору з державними службовцями
Баскакова Ю.В.
с. 13 – 20

Значення оптимізації приватноправових та публічно-правових норм в трудовому законодавстві України
Венедіктов В.С., Салівон Т.В.
с. 21 – 24

Что нужно знать о стажировке
Венедиктов С.В.
с. 25 – 30

Професійна підготовка державних службовців в Україні: сучасний стан та шляхи удосконалення
Іншин М.І.
с. 31 – 37

Деякі аспекти досвіду провідних світових держав в сфері колективно-правового регулювання праці
Котвіцький І.О.
с. 38 – 42

Моделювання аварій на об'єктах господарської діяльності з метою підготовки фахівців для їх запобігання та ліквідації наслідків
Кузніченко О.М.
с. 43 – 47

Особливості тактики проведення слідчих дій, спрямованих на виявлення, вилучення та  огляд документів, виготовлених за допомогою засобів комп’ютерної техніки
Осика І.М.
с. 48 – 55

Система права соціального забезпечення
Прилипко С.М.
с. 56 – 63

Кваліфікація та продуктивність праці працівника і переважне право на залишення на роботі при вивільненні у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці
Прудивус О.В.
с. 64 – 67

Тлумачення заповіту
Сібільов М.М.
с. 68 – 76

Юридичні гарантії правового регулювання праці жінок та можливість їх поширення на осіб із сімейними обов'язками
Яблоновська Г.Г.
с. 77 – 83

ЕКОНОМІКА

Распределение постоянных затрат предприятия по видам продукции на основе анализа взаимосвязи  "затраты - объем - прибыль"
Андреев В.Г., Андреева М.В.
с. 84 – 90

Аналіз взаємозв’язку системи "собівартість - обсяг виробництва - питомий прибуток»
Андрєєв В.Г., Андрєєва М.В.
с. 91 – 95

Інноваційно - інвестиційна діяльність в контексті підвищення конкурентоздатності регіону
Коноваленко М.К, Яковлева Н.Г.
с. 96 – 102

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Юридичні та філософські зв’язки ХЕПУ з ФРН
Абашнік В.О.
с. 103 – 109

Вербальні та невербальні засоби вираження домінації молодшого сіблінгу
Звєрєва О.Г.
с. 110 – 114

Военный суд в государствах - членах Содружества Независимых Государств и Балтии
Естибаев Аскар Султанович
с. 115 – 126

КЛАСИКИ І СУЧАСНИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

Соціальне право як наукова дисципліна у Німеччині
Штольайс Міхаель
с. 127 – 137