середа, 22.05.2024

Наукові записки

Харківського економіко-правового університету

№ 1 (8) - 2010

ЗМІСТ

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК

Співвідношення охороняємої законом тайни та принципу гласності  при запобіганні правопорушень у сфері протидії корупції в Україні. Співвідношення конституційного права громадянина на тайну особистого життя та обмежень, що накладаються на осіб, які претендують на заняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування
Балабанова М.В.
с. 7 – 11

Запобігання та протидія корупції у митних органах
Білецька Л.М.
с. 12 – 14

До питання про відповідальність юридичних осіб
Введенська В.В.
с. 15 – 19

Проблемні питання застосування нових видів звільнення від кримінальної відповідальності
Житний О.О.
с. 20 – 25

Викрадення людей як різновид корупційної діяльності
Злагода О.В.
с. 26 – 28

Співвідношення Закону України "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" з міжнародними конвенціями про боротьбу з корупцією
Каткова Т.В.
с. 29 – 32

Деякі аспекти надання правової допомоги посадовим особам при порушенні кримінальної справи за новим антикорупційним законодавством
Кирилюк Л.В.
с. 33 – 35

До питання обумовленості змін до кримінального законодавства про протидію корупції
Книженко О.О.
с. 36 – 39

Корупція як явище суспільно-політичної діяльності бюрократичного апарату України
Кожевніков Г.К.
с. 40 – 42

Аналіз стану корупції в підрозділах Державтоінспекції
Марценишин Ю.І.
с. 43 – 50

Щодо боротьби з корупцією у сучасних умовах розбудови України як правової демократичної держави
Погорецький М.А.
с. 51 – 62

Порiвняльний аналiз Закону України «Про боротьбу з корупцією» з новим Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції»
Прус А.А.
с. 63 – 71

Напрями удосконалення боротьби з корупцією в ОВС України
Сахно А.П.
с. 72 – 80

Проблемні питання застосування кримінально-правових засобів до юридичних осіб при вчиненні ними корупційних злочинів
Сухоребрий І.І.
с. 81 – 89

Деякі процесуальні аспекти виконання нового антикорупційного кримінального законодавства
Титов А.М.
с. 90 – 92

Щодо надання допомоги свідкам корупційних злочинів
Титова Н.В.
с. 93 –96

Кримінологічна характеристика хабарництва
Філіпенко Н.Є.
с. 97 – 100

Проблемні питання нового корупційного законодавства України
Чорнобук В.І.
с. 101 – 107

Надання адвокатами правової допомоги: сучасні аспекти
Яковлєв С.
с. 108 – 112

Антикорупційна політика України: проблеми правового забезпечення
Яфонкін А.О.
с. 113 – 118