середа, 24.04.2024

Наукові записки

Харківського економіко-правового університету

№ 2 (9) - 2010

ЗМІСТ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Доповідь на науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні проблеми захисту прав людини в Україні»
Венедіктов В.С.
с. 5 – 10

Наукові зв’язки ХЕПУ з Францією
Абашнік В.О.
с. 11 – 15

ПРАВО

Щодо підстав припинення трудового договору у разі виявлення невідповідності посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації працівника
Андрюшкова О.А.
с. 16 – 22

Теоретико-правові засади виникнення трудового правовідношення
Венедіктов С.В.
с. 23 – 35

Окремі питання щодо установлення індивідуального режиму праці для науково-педагогічних працівників у зв’язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції»
Горева Є.Ю.
с. 36 – 43

Правоохоронні органи - важливий елемент механізму захисту прав людини і громадянина
Мельник К.Ю.
с. 44 – 49

Особливості охорони праці у сучасному суспільстві
Реус О.С.
с. 50 – 56

Деякі питання відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення іноземними особами та особами без громадянства
Руєва О.М.
с. 57 – 64

Щодо вдосконалення державної служби України
Харитонов О.В.
с. 65 – 70

ЕКОНОМІКА

Ценообразование по принципу «себестоимость плюс»
Андреев В.Г., Андреева М.В.
с. 71 – 74

Розвиток лізингових відносин
Баєва О.І.
с. 75 – 82

Роль кредита в ускорении экономического роста
Непран А.В.
с. 83 – 94

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Особливості перекладу англомовних текстів економічного характеру
Бондар О.В., Петренко Т.І.
с. 95 – 103

Технологічні особливості перекладу текстів у галузі методики навчання іноземних мов
Грабар Т.В.
с. 104 – 110

Лексико-стилістичні особливості дискурсу сіблінгів
Звєрєва О.Г.
с. 111 – 116

НАУКОВІ РЕЦЕНЗІЇ

Рецензія на монографію В.М. Стратонова  «Криміналістична теорія пізнавальної діяльності»
с. 117 – 122

Рецензія на монографію Т.Є. Кагановської «Кадрове забезпечення державного управління в Україні»
с. 123 – 124