середа, 24.04.2024

Наукові записки

Харківського економіко-правового університету

№ 1 (10) - 2011

ЗМІСТ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Щодо концепції наукової діяльності Харківського економіко-правового університету
Венедіктов В.С.
с. 5 – 16

Німецький ідеалізм у дискусії
Абашнік В.О
с. 17 – 28

ПРАВО

Правові аспекти доступу до екологічної інформації України з дотриманням норм міжнародного права
Стратонов В.М., Алябов Ю.В.
с. 29 – 36

Суспільно небезпечні наслідки злочинного порушення прав на об’єкти  інтелектуальної власності: проблеми визначення ознак потерпілого
Харченко В.Б.
с. 37 – 48

Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин
Мельник К.Ю.
с. 49 – 57

Правовой режим сэмплов или о цитировании в музыке
Смотров О.И.
с. 58 – 62

Особливості призначення та проведення експертиз у кримінальних справах про злочини проти культурної спадщини
Каткова Т.Г.
с. 63 – 74

Основні задачі з безпеки життєдіяльності, які необхідно  вирішувати керівництву об’єктів господарської діяльності при ліквідації наслідків аварій та стихійних лих
Кузніченко О.М.
с. 75 – 80

Актуальні питання захисту особи від негативного інформаційного впливу в контексті інформаційної безпеки України
Панова І.В.
с. 81 – 89

ЕКОНОМІКА

Аналіз динаміки витрат у залежності від обсягу виробництва продукції
Андреєв В.Г., Андреєва М.В.
с. 90 – 95

Особливості процесу нагромадження основного капіталу в Україні
Непран А.В.
с. 96 – 107

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Социальные технологии как путь оптимизации соотношения потребности и предложения на рынке труда
Борюшкина О.В.
с. 108 – 115

Формирование коммуникативных компетенций в процессе обучения английскому языку в высшей школе
Петренко Т.И., Бондарь О.В.
с. 116 – 124

НАУКОВІ РЕЦЕНЗІЇ

Рецензія на рукопис монографії «Кримінально-правова охорона прав на результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації в Україні»
Венедіктов В.С.
с. 125 – 127