середа, 24.04.2024

Наукові записки

Харківського економіко-правового університету

№ 2 (11) - 2011

ЗМІСТ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Науковий анонс результатів проведення науково-практичної конференції «Правові засади працевлаштування та зайнятості населення в умовах ринкової економіки»
Венедіктов В.С.
с. 5 – 6

Резолюція науково-практичної конференції Української асоціації фахівців трудового права «Правові засади працевлаштування та зайнятості населення в умовах ринкової економіки»
с. 7

ПРАВО

Деякі питання інтеграції вітчизняних трудових правовідносин до Європейського Союзу
Венедіктов C.B.
с. 8 – 21

Характеристика особи дитини, потерпілої від торгівлі людьми та іншої незаконної угоди щодо людини
Осика І.М.
с. 22 – 31

Проблеми створення та функціонування фермерського господарства
Руєва О.М.
с. 32 – 38

Щодо правових гарантій зайнятості та працевлаштування звільнених працівників
Лисицина О.Б.
с. 39 – 44

Організація і тактичні особливості підготовчого етапу огляду місця пожежі
Колесніков В.В.
с. 45 – 53

Щодо визначення змісту правового статусу суб’єктів трудових правовідносин
Светлічний Ю.В.
с. 54 – 59

О некоторых проблемах проекта нового Трудового кодекса Украины
Савченко А.А., Чередниченко Н.А
с. 60 – 73

Принципи правового регулювання санаторно-курортного забезпечення
Чистякова І.О.
с. 74 – 79

Історико – правовий аналіз розірвання трудового договору за п.2 ст.40 КЗПП України
Андрюшкова О.А.
с. 80 – 87

ЕКОНОМІКА

Факторний аналіз економічних показників на основі індексної системи
Андреєв В.Г., Свічкар О.В.
с. 88 – 95

Оптимізація управління оборотним капіталом підприємства
Борзенко В.І., П’ятак Т.В., Тимченко І.Є.
с. 96 – 103

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

КЛАСИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

Функція конституції
Кельзен Ганс
с. 104 – 116

Зіставлення американського та українського студентських сленгів: перекладацький аспект
Бондар О.В.
с. 117 – 124

Структурно-семантичні та словотворчі характеристики правової термінології у сучасній англійській мові
Грабар Т.В.
с. 125 – 132

НАУКОВІ РЕЦЕНЗІЇ

Рецензія на рукопис навчального посібника «Трудові спори»
Венедіктов В.С.
с. 133 – 134