четвер, 20.06.2024

Наукові записки

Харківського економіко-правового університету

№ 2 (13) - 2012

ЗМІСТ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Науковий анонс результатів проведення міжнародної науково-практичної конференції «Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства» 14 – 16 червня 2012 року, м. Путивль Сумської області
Салівон Т.В.
с. 5 – 6

Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції Української асоціації фахівців трудового права «Трудове право в контексті розбудови громадянського суспільства» 14 – 16 червня  2012 року, м. Путивль Сумської області
с. 6 – 12

Міжнародне співробітництво ХЕПУ в рамках «Гумбольдт-Коллегів»
Абашнік В.О.
с. 13 – 23

ПРАВО

Щодо юридичної сутності трудового договору в сучасних умовах ринкової економіки
Венедіктов В.С.
с. 24 – 29

Основні детермінанти вчинення злочинів у сфері інтелектуальної власності
Харченко В.Б.
с. 30 – 45

Якість послуги
Горлач А.С.
с. 46 – 51

ЕКОНОМІКА

Аналіз проблем формування українського інвестиційного клімату
Баєва О.І.
с. 52 – 57

Основні види моделей поведінки партнерів у процесі функціонування інституту інвестування
Орлова А.О.
с. 58 – 66

Оценка конкурентоспособности товара в рыночных условиях
Борзенко В.И., Пятак Т.В., Тимченко И.Е.
с. 67 – 74

Оценка потенциала предприятия как основа для принятия инновационных решений
Чумак Л.Ф., Черная Т.И.
с. 75 – 82

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Ринок праці великого міста в сучасних умовах розвитку українського суспільства
Борюшкіна О.В.
с. 83 – 89

Моделювання життєвого шляху людини в умовах сучасності: проблема запозичення та наслідування
Проскуріна К.С.
с. 90 – 98

Місце визнання у новоєвропейській філософії права
Салтанов М.В.
с. 99 – 108

ТРИБУНА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові
Артюх Д.
с. 109 – 112

Особливості перекладу юридичної термінології
Гололобова О.
с. 113 – 116

Історично-теоретичне визначення відпусток та їх класифікація
Жалдак А.В.
с. 117 – 122

Використання інформаційних технологій у вивчанні іноземної мови
Омельченко М.
с. 123 – 126

Особливості перекладу політичного сленгу з української мови на англійську та зворотного перекладу
Туз А.
с. 127 – 130

Особливості перекладу газетної лексики
Хмєлевська Ю., Махницький В.
с. 131 – 134