середа, 24.04.2024

Наукові записки

Харківського економіко-правового університету

№ 2 (15) - 2013    


ЗМІСТ

Міжнародні контакти ХЕПУ з Лейпцігським університетом
Абашнік В.О
с. 5-11

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Науковий анонс результатів проведення II міжнародної міжвузівської наукової конференції «Роль науки в формуванні громадянського суспільства та правової держави»
Салівон Т.В.
с. 12-18

ПРАВО

К проблеме реформирования трудового законодательства Украины
Венедиктов В.С
с. 19-24

Адміністративно-правова діяльність органів державного нагляду за додержанням законодавства про працю
Дворник С.І.
с. 25-29

До проблеми реалізації права на працю неповнолітніми працівниками
Олійник К.М.
с. 30-34

ЕКОНОМІКА

Удосконалення способів розрахунку деяких аналітичних показників системи «витрати-обсяг-прибуток»
Андреєв В.Г.
с. 35-40

Прогнозування конкурентоспроможності інноваційного товару
Борзенко В.І., П'ятак Т.В., Тимченко І.Є.
с. 41-46

Задачі забезпечення безпеки життєдіяльності з метою мінімізації витрат на проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Кузніченко О.М.
с. 47-50

Річна фінансова звітність підприємства: зміни у формі та порядку заповнення
Непран А.В.
с. 51-56

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Професіоналізм та педагогічна майстерність викладача вищої школи
Грабар Т.В.
с. 57-65

Коллективные представления о прошлом и историческая наука
Загорулько Е.А.
с. 66-76

Кризис знания, недостаток способности суждения и рискованные стратегии компенсации
Зандкюлер Ганс Йорг
с. 77-81

Італійському філософу подобаються грубі тези або «Незабаром Латинська Європа»?
Каубе Юрген
с. 82-86

Проблемы обучения иностранных студентов русскому языку
Петренко Т.И., Бондарь Е.В.
с. 87-92

Philosophischen Erläuterungen des Problems der Anerkennung in der modernen Welt (Філософські експлікації проблеми визнання у сучасному світі)
Saltanov Mykola
с. 93-101

Філософські експлікації проблеми визнання у сучасному світі
Салтанов М. В.
с. 102-106

ТРИБУНА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Сучасний стан правового забезпечення використання земель лісогосподарського призначення
Карачарова В.А.
с. 107-111

Особливості права приватної власності громадян України на земельні ресурси
Кудим А.Й.
с. 112-118

Проблеми правового регулювання ведення державного земельного кадастру
Михайлова І.В.
с. 119-122

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Рецензія на навчальний посібник «Вступ до права соціального забезпечення»
Сташків Б.І.
с. 123-124