На головну сторінку / Ресурси бібліотеки / Нові надходження
четвер, 20.06.2024

Право, юридичні науки

Абросимов, О. С. Методичні рекомендації з надання юридичної допомоги по справах, що витікають з дорожньо-транспортних пригод та інших правопорушень на транспорті [Текст] : метод. рек. / О. С. Абросимов, О. О. Абросимова ; Нац. асоц. адвокатів України ; Рада адвокатів України. - Х. : Фактор, 2013. - 281 с. - ISBN 978-966-180-584-1

ББК 67.9(4УКР)301.163

А16

Адвокатський іспит [Текст] : підготовч. курс : навч. посіб. / О. В. Баулін, В. І. Лебідь, П. С. Матвєєв, М. А. Пожидаєва. - 4-те вид., допов. і переробл. - К. : Алерта, 2016. - 848 с. - ISBN 978-617-566-337-0

ББК 67.9(4УКР)76я7

А28

Адміністративне процесуальне право [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Мінка, С. М. Алфьоров, Р. В. Миронюк [та ін.] ; за заг. ред. Т. П. Мінки. - Х. : Право, 2013. - 352 с. - ISBN 978-966-458-535-1

ББК 67.9(4УКР)301я73

А31

Адміністративне судочинство [Текст] : навч. посіб. / І. М. Балакарєва, І. В. Бойко, Я. С. Зелінська [та ін.] ; за заг. ред. Н. Б. Писаренко. - Х. : Право, 2016 - 312 с. - ISBN 978-966-937-034-1

ББК 67.9(4УКР)301я73

А31

Актуальні проблеми господарського права. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / за ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. - К. : Ліра-К, 2016. - 800 с. - ISBN 978-617-7320-74-5

ББК 67.9(4УКР)303я7

А43

Актуальні проблеми спадкового права [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. Ю. О. Заіки, О. О. Лов'яка ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2014. - 336 с. - ISBN 978-966-373-748-5

ББК 67.9(4УКР)304.8я7

А43

Александров, О. С. Перехресний допит у суді [Текст] : навч.-практ. посіб. / О. С. Александров, С. П. Гришін, Я. П. Зейкан. - 3-тє вид. - К. : Алерта, 2016. - 528 с. - ISBN 978-617-566-278-6

ББК 67.0я73

А46

Богуш, В. М. Інформаційна безпека держави [Текст] / В. М. Богуш, О. К. Юдін. - К. : МК-Прес, 2005.- 432 с. - Слов. дод. термінів і понять : с. 375-411.- ISBN 966-8806-05-0

ББК 67.9(4УКР)304.1

Б73

Власність: приватизація землі та житла [Текст] : нормат.-довід. комент. / упоряд. : В. М. Левков, О.В. Петренко, В. В. Рудницький. - 1-е вид. - Х. : Сінтекс, 2008. - 440 с. - (Бібліотека практикуючого юриста). - Алфавіт. покажч. : с. 427-429. - ISBN 978-966-2136-07-4

ББК 67.9(4УКР)304.1-3

В58

Вовк, Д. Християнська правова традиція як категорія теорії права [Текст] / Д. Вовк ; Нац. акад. правових наук, Наук.-дослід. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. - Х. : Юрайт, 2013. - 64 с. - (Наукові доповіді ; вип. 5). - ISBN 978-966-2740-19-6

ББК 67.0

В61

Глібко, В. М. Судова бухгалтерія [Текст] : підручник / В. М. Глібко, О. П. Бушан ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Х. : Право, 2011.- 192 с. - Предмет. покажч. : с.183-184. - ISBN 978-966-458-192-6

ББК 67.9(4УКР)66.я7

Г54

Господарський кодекс України [Текст] : прийнятий Верховною Радою України 16 січ. 2003 р. № 436-IV : офіц текст зі змінами та допов. станом на 28 берез. 2014 р. - К. : Форум, 2014. - 264 с. - (Кодекси України ; № 4). - Алфавіт.-предмет. покажч. : с.235-260

ББК 67.9(4УКР)303-3

Г72

Демиденко, Г. Г. История учений о праве и государстве [Текст] : курс лекций, прочит. в Нац. юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого / Г. Г. Демиденко. - Х. : Факт, 2001. - 384 с. -Указ. основ. имен : с. 381-383. - ISBN 966-637-045-Х

ББК 67.1я7

Д30

Довідник української асоціації фахівців трудового права [Текст] : альманах 2014 р. / за заг. ред. В. С. Венедіктова ; Укр. асоц. фахівців трудового права. - Х. : Аладдин-Принт, 2014. - 92 с.

ББК 67.9(4УКР)305я2

Д58

Договірне право України [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : ЦУЛ, 2016. - 192 с. - ISBN 978-611-010-537-8

ББК 67.9(4УКР)304.2я73

Д59

Договори в господарській діяльності [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Д. М. Лівшиц. - К. : ЦУЛ, 2017. - 202 с. - ISBN 978-611-01-0456-2

ББК 67. 9(4УКР)303

Д59

Закон України "Про боротьбу з тероризмом" [Текст] : станом на 9 лют. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 28 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-611-979-0

ББК 67.9(4УКР)308-3

З-19

Закон України "Про видавничу справу" [Текст] : станом на 21 трав. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 20 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-611-989-9

ББК 67.9(4УКР)301-3

З-19

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" [Текст] : за станом на 31 січ. 2014 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2014. - 27 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-611-936-3

ББК 67.9(4УКР)304.1-3

З-19

Закон України "Про державну службу" [Текст] : станом на 13 трав. 2016 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2016. - 80 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-922--40-0

ББК 67.9(4УКР)301-3

З-19

Закон України "Про електронну комерцію" [Текст] : станом на 5 січ. 2016 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2016. - 20 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-922-027-1

ББК 67.9(4УКР)301-3

З-19

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" [Текст] : станом на 19 лют. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 31 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-611-981-3

ББК 67.9(4УКР)304.211.33-3

З-19

Закон України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" [Текст] : станом на 6 квіт. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 23 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-611-985-1

ББК 67.9(4УКР)304.2-3

З-19

Закон України "Про запобігання корупції" [Текст] : станом на 14 верес. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 80 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-922-010-3

ББК 67.9(4УКР)61-3

З-19

Закон України "Про засади державної регіональної політики" [Текст] : станом на 18 берез. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 20 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-611-984-4

ББК 67.9(4УКР)301-3

З-19

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" [Текст] : станом на 29 верес. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 80 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-922-014-1

ББК 67.9(4УКР)300.6-3

З-19

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" [Текст] : станом на 14 верес. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 32 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-922-012-7

ББК 67.9(4УКР)301-3

З-19

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" [Текст] : станом на 6 берез. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 32 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-611-982-0

ББК 67.9(4УКР)301.16-3

З-19

Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" [Текст] : станом на 10 серп. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 28 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-611-999-8

ББК 67.9(4УКР)304.2-3

З-19

Закон України "Про охорону дитинства" [Текст] : станом на 4 черв. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 28 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-611-990-5

ББК 67.9(4УКР)304.7-3

Закон України "Про поштовий зв'язок" [Текст] : за станом на 30 груд. 2014 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2014. - 22 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-611-977-6

ББК 67.9(4УКР)301-3

З-19

Закон України "Про правовий режим воєнного стану" [Текст] : станом на 21 серп. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 24 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-922-004-2

ББК 67.9(4УКР)301-3

З-19

Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" [Текст] : станом на 26 серп. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 28 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-922-006-6

ББК 67.9(4УКР)300.3-3

З-19

Закон України "Про прикордонний контроль" [Текст] : станом на 22 січ. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 28 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-611-978-3

ББК 67.9(4УКР)301.16-3

З-19

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" [Текст] : станом на 14 верес. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 20 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-922-011-0

ББК 67.9(4УКР)301-3

З-19

Закони України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", "Про застосування амністії в Україні" [Текст] : станом на 7 квіт. 2016 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2016. - 56 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-922-034-9

ББК 67.9(4УКР)7-3

З-19

Закони України "Про військово-цивільні адміністрації", "Про добровільне об'єднання територіальних громад" [Текст] : станом на 7 трав. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 23 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-611-988-2

ББК 67.9(4УКР)301-3

З-19

Закони України "Про громадські об'єднання", "Про засади державної регіональної політики", "Про добровільне об'єднання територіальних громад" [Текст] : станом на 11 берез. 2016 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2016. - 50 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-922-032-5

ББК 67.9(4УКР)301-3

З-19

Закони України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" [Текст] : станом на 11 лют. 2016 г. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2016. - 56 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-922-031-8

ББК 67.9(4УКР)304.4-3

З-19

Закони України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації", "Про систему іномовлення України" [Текст] : станом на 14 січ. 2016 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2016. - 24 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-922-028-8

ББК 67.9(4УКР)301-3

З-19

Закони України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" [Текст] : станом на 18 черв. 2015 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 24 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-611-992-9

ББК 67.9(4УКР)304.7-3

З-19

Зразки протоколів про адміністративні правопорушення, складання яких підвідомче Національній поліції [Текст] : практ. посіб. / авт.-уклад.: Т. П. Мінка, Р. В. Миронюк, В. А. Глуховеря [та ін.]. - Х. : Право, 2016 - 182 с. - ISBN 978-966-937-027-3

ББК 67.9(4УКР)301

З-89

Іваненко, Л. М. Захист прав споживачів [Текст] : підручник / Л. М. Іваненко, О. М. Язвінська. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 496 с. - ISBN 978-966-667-584-5

ББК 67.304я73

І-18

Каткова, Т. Г. Правова охорона культурної спадщини в Україні [Текст] / Т. Г. Каткова. - Х. : Право, 2008.- 216 с. -Бібліогр. : с127-137 (152 назви). - ISBN 978-966-458-076-9

ББК 67.9(4УКР)301.12

К29

Каткова, Т. Г. Теорія держави і права [Текст] : навч. посіб. у визначеннях і табл. / Т. Г. Каткова. - Х. : Право, 2014. - 96 с. - ISBN 978-966-458-671-6

ББК 67.0я73

К29

Кодекс законів про працю України [Текст] : затв. Законом УРСР від 10 груд. 1971 р. № 322-VIII : офіц текст зі змінами та допов. станом на 17 листоп. 2014 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - К. : Форум, 2014. - 170 с. - (Кодекси України ; № 12). - Алфавіт.-предм. покажч. : с. 140-168

ББК 67.9(4УКР)305-3

К57

Коломоєць, Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації [Текст] : монографія / Т. О. Коломоєць ; за заг. ред. В. К. Шкарупи ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя : Поліграф, 2004.- 404 с. - ISBN 966-8268-80-6

ББК 67.9(4УКР)301.03

К61

Конституція України (Основний Закон України) [Текст] : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. / Верховна Рада України.- Офіц. вид. - К. : Парлам. вид-во, 2015. - 104 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-922-009-7

ББК 67.9(4Укр)300.1

К65

Коструба, А. В. Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин [Текст] : монографія / А. В. Коструба ; Н.-д. ін-т приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака ; Нац. акад. прав. наук України. - К. : Ін Юре, 2014. - 371 с. -Бібліогр. : с. 329-365, дод. : с. 366-370. - ISBN 978-966-313-497-0

ББК 67.9(4УКР)304.209

К72

Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін [та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - 5-те вид., переробл. і допов. - Х. : Право, 2015. - 528 с. - ISBN 978-966-458-756-0

ББК 67.9(4УКР)308я7

К82

Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін [та ін.]; за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - 5-те вид., переробл. і допов. - Х. : Право, 2015. - 680 с. - ISBN 978-966-458-757-7

ББК 67.9(4УКР)308я7

К82

Кримінальний кодекс України [Текст] : станом на 28 берез. 2014 р. / упоряд. : В. І. Тютюгін. - Х. : Право, 2014. - 235 с. - ISBN 978-966-458-592-4

ББК 67.9(4УКР)308-3

К82

Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : станом на 10 січ. 2014 р . - Х. : Одіссей, 2014. - 88 с. - (Закони України). - ISBN 978-617-610-112-3

ББК 67.9(4Укр)309-3

К82

Лебідь, В. І. Господарське право [Текст] : навч. посіб. / В. І. Лебідь, Н. О. Можаровська, Л. Л. Нескороджена ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2014. - 424 с. - ISBN 978-966-373-733-1

ББК 67.9(4УКР)303я7

Л33

Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. Мароха, Н. Олійник, О. Омельченко [та ін. ] ; за наук. ред. А. В. Мазура ; Центр європ. та порівняльного права М-ва юстиції України. - К. : Ніка-Прінт, 2005.- 832 с. - ISBN 966-8578-02-3

ББК 67.9(4УКР)301.165

М66

Міжнародне приватне право [Текст] : підручник / В. А. Бігун, Є. М. Білоусов, І. М. Жуков ; за ред. В. П. Жушмана, І. А. Шуміло ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Х. : Право, 2015. - 320 с. - ISBN 978-966-458-166-7

ББК 67.52я7

М58

Настільна книга слідчого Національної поліції України [Текст] : практ. посіб. / А. В. Дрозд, В. Ю. Дрозд, О. Ю. Дрозд [та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2017 - 480 с. - ISBN 978-611-01-0835-5

ББК 67.9(4УКР)301

Н32

Непран, А. В. Правовая статистика [Текст] : учеб. пособие / А. В. Непран, И. Е. Тимченко, О. М. Левчук ; М-во образования и науки Украины ; Харьк. экон.-прав. ун-т. - Х. : Бурун и К, 2014. - 192 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-966-8391-40-8

ББК 67.9(4УКР)65я73

Н53

Олефір, А. О. Правовий механізм державних закупівель : стимулювання інноваційності виробництва медичної продукції [Текст] : монографія / А. О. Олефір. - К. : Юстініан, 2014. - 448 с. - Список використ. джерел : с. 392-437. - ISBN 978-617-7039-09-8

ББК 67.9(4УКР)301.12

О-54

Організація роботи адвокатури в Україні [Текст] : навч. посіб. / Т. Б. Вільчик, О. М. Овчаренко, А. В. Іванцова [та ін.]; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. - Х. : Право, 2014. - 392 с. - ISBN 978-966-458-632-7

ББК 67.9(4УКР)76я7

О-64

Організація судових та правоохоронних органів [Текст] : навч. посіб. : у 2 ч. / Л. М. Москвич, І. В. Назаров, О. О. Овсяннікова [та ін.] ; за ред. Л. М. Москвич. - Х. : Право, 2016. - Ч. 1.: Основи судоустрою України. - 244 с. - ISBN 978-966-937-067-9

ББК 67.9(4УКР)7я7

О-64

Панас, Р. М. Раціональне використання та охорона земель [Текст] : навч. посіб. / Р. М. Панас. - Л. : Новий Світ-2000, 2008.- 352 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 978-966-418-055-6

ББК 67.9(4УКР)307я7

П16

Пєтков, С. В. Теорія адміністративного права [Текст] : навч. посіб. / С. В. Пєтков. - К. : КНТ, 2014. - 304 с. - ISBN 978-966-373-724-9

ББК 67.9(4УКР)301я7

П29

Погорецький, М. А. Адвокатура України [Текст] : підручник / М. А. Погорецький, О. Г. Яновська. - К. : Юрінком Інтер, 2014. - 368 с. – ISBN 978-966-667-615-6

ББК 67.9(4УКР)76я73

П43

Право соціального забезпечення в Україні [Текст] : підручник / О. М. Ярошенко, Г. О. Барабаш, Н. М. Вапнярчук [та ін.] ; за ред. О. М. Ярошенка. - 4-те вид., переробл. і допов. - Х. : Право, 2015 - 458 с. - ISBN 978-966-458-923-6

ББК 67.9(4УКР)305я73

П68

Правознавство [Текст] : навч. посіб. / за ред. П. Д. Пилипенка.- 3-тє вид., стер. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 512 с. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-7827-29-1

ББК 67я7

П68

Практикум з кримінального процесу. Загальна та особлива частини [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький [та ін. ] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. - К. : КНТ, 2014. - 288 с. - ISBN 978-966-2373-655-6

ББК 67.9(4УКР)311я7

П69

Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М. В. Цвіка [Текст] / упоряд. : О. В. Петришин, С. В. Шевчук, О. Р. Дашковська [та ін.]. - Х. : Право, 2010.- 272 с. - ISBN 978-966-458-206-0

ББК 67.0(4УКР)

П78

Сімейний кодекс України [Текст] : від 10 січ. 2002 р. № 2947-ІІІ : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 15 жовт. 2014 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - К. : Форум, 2014. - 133 с. - (Кодекси України ; № 11). - Алфавіт.-предмет. покажч. : с. 112-130

ББК 67.9(4УКР)304.7-3

С-37

Слободянюк, С. О. Правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно [Текст] : монографія / С. О. Слободянюк. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 272 с. - ISBN 978-966-667-576-0

ББК 67.9(4Укр)304.1

С48

Сыроед, Т. Л. Международное уголовно-процессуальное право [Текст] : док. и коммент. / Т. Л. Сыроед. - Х. : Прометей-Прес, 2007.- 588 с. - ISBN 978-966-8649-31-8

ББК 67.51-3

С95

Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю [Текст] : монографія / за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького ; Ін-т вивч. пробл. злочинності Нац. акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2011.- 344 с. - ISBN 978-966-458-344-0

ББК 67.9(4УКР)308

Т33

Теорія держави і права [Текст] : посіб. для підготов. до держ. іспитів / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Петришина.- 4-те вид., допов. і змін. - Х. : Право, 2015. - 204 с. - ISBN 978-966-458-827-7

ББК 67.0я7

Т33

Теорія доказів [Текст] : підруч. для слухачів магістратури юрид. вузів / К. В. Антонов, О. В. Сачко, В. М. Тертишник, В. Г. Уваров : за заг. ред. В. М. Тертишника. - К. : Алерта, 2015. - 294 с. - ISBN 978-617-566-336-3

ББК 67.9(4УКР)311я7

Т35

Транспортне право України [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Заіка, Н. В. Демиденко, О. О. Лов'як [та ін. ] ; за ред. Ю. О. Заїки, Н. В. Демиденко ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2014. - 184 с. - ISBN 978-966-373-732-4

ББК 67.9(4УКР)304.2я7

Т65

Трудове право [Текст] : підручник / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко, І. П. Жигалкін, В. А. Прудніков. - 5-те вид., допов. - Х. : Право, 2014 - 760 с. - ISBN 978-966-458-636-5

ББК 67.9(4УКР)305я73

Т78

Удалова, Л. Д. Забезпечення відшкодування шкоди незаконно засудженим особам [Текст] : монографія / Л. Д. Удалова, О. В. Савенков. - К. : КНТ, 2013. - 168 с. - ISBN 978-966-373711-9

ББК 67.9(4УКР)309

У-28

Удалова, Л. Д. Застосування компромісів при вирішенні конфліктів під час досудового розслідування [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, І. В. Паризький ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Скіф, 2012. - 184 с. - ISBN 978-966-8894-68-8

ББК 67.9(4УКР)311я7

У-28

Удалова, Л. Д. Кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката [Текст] : монографія / Л. Д. Удалова, С. Л. Савицька. - К. : КНТ, 2014. - 170 с. - ISBN 978-966-373-729-4

ББК 67.9(4УКР)311

У-28

Удалова, Л. Д. Накладання арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, І. Й. Гаюр ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2012. - 168 с. - ISBN 978-966-373-703-4

ББК 67.9(4УКР)311я7

У28

Удалова, Л. Д. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як учасник кримінально-процесуальних відносин [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, О. В. Супрунова ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2014. - 160 с. - ISBN 978-966-373-721-8

ББК 67.9(4УКР)311я7

У-28

Удалова, Л. Д. Цілі і завдання сучасного кримінального судочинства України [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, С. О. Патюк ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2014. - 176 с. - ISBN 978-966-373-722-5

ББК 67.9(4УКР)311.8я7

У-28

Удалова, Л. Д. Чинність кримінального процесуального закону [Текст] : монографія / Л. Д. Удалова, С. І. Щериця. - К. : КНТ, 2014. - 144 с. - ISBN 978-966-373-720-1

ББК 67.9(4УКР)311

У-23

Ухаль, А. М. Наркоманія: суть і боротьба з нею [Текст] : навч.-довід. посіб. / А. М. Ухаль, А. П. Шеремет ; М-во освіти і науки України, Ужгор. держ. ін-т інформатики, економіки і права.- Ужгород, 2001.- 336 с. - ISBN 966-7186-57-1

ББК 67.9(4УКР)61я7

У89

Фіолевський, Д. П. Адвокатура [Текст] : підручник / Д. П. Фіолевський ; М-во освіти і науки України.- 3-тє вид., випр. і допов. - К. : Правова єдність, 2014. - 624 с. - Бібліогр. : с. 488-496. - ISBN 978-617-566-240-3

ББК 67.9(4УКР)76я73

Ф61

Цивільний процес України [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / С. О. Погрібний, Р. Ф. Гонгало, Н. В. Волкова [та ін.].- Вид. 3-те, допов. і переробл. - Х. : Одіссей, 2014. - 200 с.

ББК 67.9(4УКР)310я7

Ц58

Шаповал, В. М. Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : акад. курс : підручник / В. М. Шаповал. - 3-тє вид., стереотип. - К.: Юрінком Інтер, 2014. - 464 с. - Бібліогр.: с.453-454. - ISBN 978-966-667-304-9

ББК 67.300я73

Ш24

Шевченко, О. В. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупційній злочинності в Україні та її запобіганню [Текст] : монографія / О. В. Шевченко. - К. : ВД Дакор, 2013. - 567 с. - ISBN 978-617-7020-24-9

ББК 67.9(4УКР)61

Ш37

Шульга, А. М. Кримінальне право України : основні питання та відповіді [Текст] : посіб. для підгот. до форм контролю з навч. дисципліни "Кримінальне право України" / А. М. Шульга, В. І. Павликівський, Ю. А. Вапсва. - Х. : Майдан, 2014. - 276 с. - ISBN 978-966-372-501-7

ББК 67.9(4УКР)308я7

Ш95

Юридичне документознавство [Текст] : навч. посіб. для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : ЦУЛ, 2017. - 164 с. - ISBN 978-611-01-0552-1

ББК 67.9(4УКР)я73

Ю70

Економіка, економічні науки

Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент [Текст] : экспресс-курс / Ю. Бригхэм, Дж. Хьюстон. -4-е изд. - СПб. : Питер, 2007.- 544 с. - (Классический зарубежный учебник). - ISBN 978-5-91180-169-4

ББК 65.26я7

Б87

Гайдуцький, П. І. Незалежна економіка України [Текст] : до 20-річчя обрання Л. Д. Кучми Президентом України / П. І. Гайдуцький. - К. : Інформаційні системи, 2014. - 528 с. - ISBN 978-617-7141-03-6

ББК 65.011

Г14

Мескон, М. Основы менеджмента [Текст] : пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; общ. ред. и вступ. ст. Л. И. Евенко. - М. : Дело, 1992. - 702 с. - Глоссарий : с. 681-699. - ISBN 5-85900-015-4

ББК 65.050.21

М53

Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку : монографія / за ред. В. В. Прохорової ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : НТМТ, 2014. - 296 с. - ISBN 978-617578-191-3

ББК 65.01

С91

Фомішин, С. В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / С. В. Фомішин, Ю. В. Колесник. - Л. : Новий Світ-2000, 2010.- 360 с. - ISBN 978-966-418-110-2

ББК 65.5я7

Ф76

Юридична фірма: пошук моделі ефективного менеджменту [Текст] : наук.-практ. вид. / Л. С. Шевченко, С. М. Макуха, О. С. Марченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Х. : Право, 2014 - 204 с.

ББК 65.9(4УКР)29

Ю70

Гуманітарні науки

80 лет харьковскому альпинизму [Текст] : сб. ст. / сост. : В. С. Рябинина, В. А. Бахтигозин ; Федерация альпинизма и скалолазания Харьк. обл. - Х. : Золотые страницы, 2008. - 256 с. - ISBN 978-966-400-092-2

ББК 75.8

В76

Болонський процес та освіта в Україні [Текст] : зб. метод. матеріалів та рек. для молодих викл. з орг. та планування навч.-метод. роботи / уклад. : О. Г. Зіберов, В. А. Перцева, Є. О. Зіберов [та ін. ] ; відп. ред. П. І. Орлов. - Х. : [Б.в. ], 2006. - 836 с.

ББК 74.58

Б80

Довідник вищих та професійних навчальних закладів України на 2014-2015 рік [Текст] / за заг. ред. А.В. Кучерак-Зорі. - 17-те вид., допов. і переробл. - К. : Торба ; Дзвони Підгір'я, 2014. - 528 с. - ISBN 978-966-7669-54-6

ББК 74.58я2

Д58

Кононюк, А. Е. Университет мирового класса. Концепция развития науки и совершенствования высшего образования и начала её реализации [Текст] : науч. учеб.-метод. обеспечение высш. образования и науки ХХІ века / А. Е. Кононюк. - К. : Освіта України, 2011. -140 с. - ISBN 978-966-188-229-3

ББК 74.58

У59

Мацько, Л. І. Українська мова [Текст] : сучас. довід. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. - 656 с. - ISBN 978-966-14-3921-3

ББК 81.2УКР-4

М36

Розов, В. І. Основи психології для правоохоронців [Текст] : навч. посіб. / В. І. Розов. - К. : КНТ, 2013. - 306 с. - ISBN 978-966-373-708-9

ББК 88.4я7

Р65

Садовнича, В. В. Сучасні ділові документи та папери. Як правильно оформити і підготувати [Текст] : зразки та приклади / В. В. Садовнича. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. - 608 с. -Слов. діл. людини : с. 572-604. - ISBN 978-966-14-7280-7

ББК 81.2УКР-9

С14

Стадниченко, В. Я. Садівник щастя. Сковорода як дзеркало України [Текст] : нариси, дослідж., спогади, поезії, світлини / В. Я. Стадниченко ; вступ. ст. Л. І. Андрієвського. - К. : Криниця, 2012. - 496 с. : ілюстр., портр. - ISBN 978-966-2434-01-9

ББК 87.3(4УКР)1Сковорода

С76

Украина: малоизвестные страницы истории [Текст] : лучшие ст. журн. "Корреспондент" (2004-2011 гг.). - К. : Скай Хорс, 2012. - 272 с. - ISBN 978-966-2536-15-7

ББК 63.3(4УКР)

У45

Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко ; М-во освіти і науки України. - К : Алерта, 2014. - 696 с. - ISBN 978-617-566-252-6

ББК 81.2Укр-9

Ш37