На головну сторінку / Ресурси бібліотеки / Видання бібліотеки
четвер, 18.07.2024

Наукові видання


Валентин Семенович Венедіктов [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: Е.М. Чаркіна, Ж.П. Корнєва, Т.І. Колесниченко [та ін.] ; відп. ред. Т.В. Гальченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. екон.-прав. ун-т. - Х. : Прометей-Прес, 2011. -181 с. : [16] с. фото.

Покажчик присвячений відомому науковцю, фахівцю у галузі трудового права, Заслуженому юристу України, професору, доктору юридичних наук В.С. Венедіктову. У покажчику представлені наукові, навчальні і довідково-інформаційні видання, а також публікації про наукову, педагогічну і громадську діяльність В.С. Венедіктова. Видання адресоване науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, широкому загалу читачів.

УДК 012:34   


Вадим Борисович Харченко [Текст] : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Харк. екон.–прав. ун-т ; уклад.: Т.В. Гальченко, Е.М. Чаркіна, Т.І. Колесниченко, О.М. Журавель. – Х., 2011. – 30 с.

Видання присвячено педагогу та вченому, завідуючому кафедрою кримінально-правових дисциплін та адміністративного права Харківського економіко-правового університету В.Б. Харченко. У покажчику представлені наукові, навчальні та навчально-методичні видання. Видання адресовано викладачам та студентам, бібліотечним працівникам та широкому загалу читачів, які цікавляться проблемами сучасного кримінального права.

УДК 012:34   


Трудовий потенціал України [Текст] : бібліогр. покажч. / Держ. закл. "Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка"; Харк. екон.-прав. ун-т ; [уклад.: Л.Ф. Бондаренко, Т. В. Гальченко]. - Х., 2009. - 226 с.

Покажчик містить відомості про літературу, що вийшла друком у 1992-2008 р., характеризує сучасний стан трудового потенціалу України, висвітлює причини та наслідки спаду трудової діяльності та пропонує шляхи його подолання. Видання адресоване економістам, науковцям, держслужбовцям, працівникам кадрових служб, фахівцям з соціального управління та праці.

УДК 331.522.4(477)(048.1)   


Руслан Сергійович Чорновол-Ткаченко [Текст] : педагогічна та наукова діяльність / М-во освіти і науки України ; Харк. екон.- прав. ун-т ; уклад.: Т.В. Гальченко, Т.І. Колесниченко. - X., 2009. -16 с.

Видання присвячено педагогу та молодому вченому, завідуючому кафедрою мовної підготовки Харківського економіко-правового університету Р.С. Чорноволу-Ткаченко. У виданні представлено перелік наукових праць вченого-лінгвіста, а також відгуки про нього колег, друзів та поздоровлення з 35-річчям. Видання адресовано викладачам та студентам, бібліотечним працівникам та широкому загалу читачів, які цікавляться проблемами сучасної лінгвістики.

УДК 012:81   


Павло Іванович Орлов [Текст] : до 60-річчя з дня народження : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Харк. екон.-прав. ун-т ; уклад.: Т.В. Гальченко, Е.М. Чаркіна, Ж.П. Корнєва, Т.І. Колесниченко. - X. : Прометей-Прес, 2008. - 80 с. : [16] с. фото.

Покажчик присвячений відомому науковцю, фахівцю у галузі кримінального права, Заслуженому юристу України, професору П.І. Орлову. У покажчику представлені наукові, навчально-методичні і довідково-інформаційні видання, а також публікації про наукову, педагогічну і громадську діяльність П.І. Орлова. Видання адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, широкому загалу читачів.

УДК 012:34   


Михаил Васильевич Салтевский [Текст] : к 90-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки Украины ; Харьк. экон.-прав. ун-т ; сост.: Т.В. Гальченко, Ж.П. Корнева, Т.И. Колесниченко. - X. 2007. - 105 с. : [13 ] с. фото

Указатель посвящен известному ученому, криминалисту, доктору юридических наук профессору М.В. Салтевскому. В пособии представлены научные, научно-популярные, учебные и справочно-информационные издания, а также публикации о научной и педагогической деятельности М.В. Салтевского. Издание адресовано научным работникам, преподавателям, аспирантам, студентам, библиотечным работникам, широкому кругу читателей.

УДК 012:34   


Підприємництво та комерційна діяльність в Україні [Текст] : бібліогр. покажч. (1992-2005) / Харк. держ. наук б-ка ім. В.Г.Короленка ; Харк. екон.-прав. ун-т ; уклад. Л.Ф.Бондаренко, Т.В. Гальченко - X.: Прометей-Прес, 2005. - 176 с.

Бібліографічний покажчик містить описи книг, брошур, авторефератів дисертацій, статей з періодичних видань 1992-2005 рр.

УДК 330.526.33(477)(048)   

Інформаційно-бібліографічні видання


Захист трудових прав людини [Текст]: бібліогр. анотований огляд видань / уклад.: Т.І. Колесниченко, О.М. Журавель ; Харк. екон.-прав. ун-т, б-ка. - Х., 2010. - 20 с.

ББК 67.9(4УКР)305я1